0252 440 00 23
Kamera Sistemleri Metni

MEHMET CAN OĞULLARI TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

KAPALI KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu İSTANBUL TELMESSOS HOTEL VE TURİZM A.Ş (“TELMESSOS HOTEL”) tarafından güvenlik hizmeti verilen lokasyonlarda kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel

verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 

 1. Kişisel Verilen İşlenme Amacı

 

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, TELMESSOS HOTEL ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların, hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve TELMESSOS HOTEL’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

 

Toplanan kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, TELMESSOS HOTEL ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve TELMESSOS HOTEL’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları ile

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde TELMESSOS HOTEL ve TELMESSOS HOTEL’in bağlı bulunduğu grup şirketleri, Kurum’un iş ortaklıkları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6.

maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin

1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

 

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme,

 

Haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından TELMESSOS HOTEL’e iletilmesi halinde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, TELMESSOS HOTEL’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Saygılarımızla.WhatsApp ile iletişime geç